Ingeborg Radler


Konstnär i Göteborg

Digigraphie - en modern utskriftsteknik av konstnärliga verk


Att mångfaldiga ett konstnärligt eller fotografskt verk genom att skriva ut dem på en bläckstråleskrivare började redan i slutet av 1980-talet. 1991 myntade tryckaren Jack Duganne uttrycket Giclée (Giclée ne art) för utskrifter gjorda på en IRIS bläckstråleskrivare, en högupplösande storformatsprovtrycksskrivare som normalt användes för att göra provtryck för material som skulle offsettryckas men som i detta fall anpassats för konsttryck. Senare kom ordet Giclée att användas för alla utskrifter gjorda på bläckstråleskrivare. Nackdelen med benämningen Giclée fine art, Digital fine art eller liknande, är att den inte säger något om kvaliteten eller hållbarheten på utskriften, bara att den är gjord på en bläckstråleskrivare av vilka det nns ett otal olika typer och med oerhört skiftande utskriftskvaliteter och antal bläckfärger, bläcktyper och utskriftsmedia som används.

För att råda bot på detta införde Epson 2003 Digigraphiekonceptet. Genom att använda Epsons Stylus Pro Printers tillsammans med Epsons UltraChrome bläck, av Epson godkända utskriftsmedia av högsta kvalitet samt en speciell Digigraphieprogramvara kunde för första gången en kvalitetssäkring av de utskrivna konstnärliga verken göras.

Epson väljer efter mycket stränga kriterier ut vilka laboratorier som blir certifierade att producera Digigraphier åt konstnärer och fotografer. Laboratorierna måste ha total kontroll på färgstyrningen från inmatning (kamera, skanner eller levererad bild) över bearbetning på bildskärm till slutlig utskrift på skrivaren. Utskriftskvaliteten hos laboratorierna kontrolleras sedan löpande genom att dessa skickar in mätvärden från provutskrifter från alla mediatyper som används till Epson för godkännande minst var 3:e månad.

Detta betyder i praktiken att konstnären/fotografen kan ha full kontroll över både kvalitet och kvantitet på sin produktion. Konstnären/fotografen bestämmer själv hur många exemplar ur en serie som skall tas fram vid varje tillfälle. Även om de sista exemplaren ur en serie tas fram flera år senare, garanterar Digigraphiekonceptet perfekt reproduktion av färger och nyanser som inte förändras över tid. Genom Digigraphiekonceptet förhindras också plagiat eftersom varje enskilt exemplar ur en serie numreras, signeras av konstnären och förses med sigill och äkthetsintyg från laboratoriet.

Epson har efter tester gjorda av oberoende testföretagen Wilhelm Imaging Research och LNE garanterat hållbarheten på en utskrift enligt Digigraphiekonceptet till minst 60-100 år eller mer. Garantin är då satt efter det material som har den kortaste livslängden enligt testerna.

Mindre nogräknade printföretag som gör “Giclée Fine Art” åt konstnärer utlovar flera hundra års hållbarhet på alla utskrifter.
Att göra en sådan utfästelse vittnar i bästa fall om stor okunskap eller i värsta fall om ett medvetet försök till bedrägeri gentemot kunden.
Ingen vet med exakthet hur länge en kopia håller. Hållbarheten beror på många faktorer, papperskvalitet, bläckkvalitet, den samlade ljusmängden för vilken utskriften utsätts under sin livstid, närvaron av marknära ozon (bl a bilavgaser), luftfuktighet m.m.

Både företagen Wilhelm Imaging Research och Aardenburg Imaging & Archives gör både långtids-och korttidstester av olika kombinationer av bläck och utskriftsmaterial och man kan av dessa tester utläsa att kopior gjorda på framförallt högklassiga konsttryckspapper enligt Digigraphiekonceptet mycket väl håller i mer än 200 år om de förvaras under samma förhållanden som all konst bör förvaras dvs inramat med en syrfri passepartout och bakpapp, inte utsättas för direktljus, helst svalt och vid konstant, normal, luftfuktighet.

Om de dock utsätts för mycket ljus, såsom att hänga mittemot ett sydfönster i ett hus beläget i en storstad nära ekvatorn där solen skiner in 12 timmar per dygn året runt, degenererar de troligtvis redan efter några år. Det gör ju också akvareller, grafiska blad eller oljor/akryl som förvaras på liknande sätt.
Ellsinger & Radler HB är sedan många år Digigraphiecertifierat laboratorium, företaget tillhör dessutom en liten skara företag som också är certifierade av Hahnemühle, en av världens främsta leverantörer av konsttryckpapper och canvas.

Konstnären/fotografen kommer till ateljén antingen med en egenproducerad bild eller med ett originalverk som vi sedan digitaliserar antingen med kamera eller skanner. “Därefter sätter vi oss tillsammans framför bildskärmen och med konstverket uppsatt i en ljusbox med kontrollerad färgtemperatur och ljusstyrka bearbetar vi bilden så att konstnären/fotografen får fram just det den vill. I nästa steg görs en eller era provutskrifter av utvalda delar av bilden. Därefter görs den slutliga utskriften av bilden/serien.”

Många konstnärer har inspirerats av de många möjligheter som tekniken erbjuder. En del konstnärer kommer med färdiga verk från vilka men väljer ut intressanta delar som förstoras och skrivs ut, mestadels på canvas, varefter konstnären fortsätter att måla på utskriften och därmed får fram ett nytt originalverk. Konstnärer som arbetar med akvarell vill ibland köra ut sina verk på canvas bara för att känna hur det blir. Lika ofta vill konstnärer som arbetar i olja eller acryl skriva ut enstaka exemplar eller serier på tjocka konsttryckpapper för att ge fler kunder möjlighet att köpa ett verk. Tekniken ger också konstnären möjlighet att få sitt verk utskrivet i annan storlek än originalverket, vilket många konstnärer utnyttjar. Den digitala tekniken möjliggör dessutom för konstnären att ändra en eller flera färgnyanser i den utskrivna kopian/serien för att på så sätt skilja den från originalverket eller i vissa fall göra kopian/serien “bättre” än originalet (man tycker kanske att originalet skulle haft andra färgnyanser eller kontraster så där i efterhand när man går tillbaka och betraktar det efter en tid).

Många museer och konstsamlare utnyttjar tekniken för att producera kopior som inte kräver samma höga säkerhetsnivå när de visas eller kostar lika mycket att försäkra. Originalen kan då förvaras under optimala förhållanden på säkra platser.

Epson tillhandahåller också gratis ett webgalleri där de konstnärer som låtit göra Digigraphier av sina verk kan registrera sig och presentera sina digigraphier.
http://www.digigraphie.com/int/gallery/index.htm
© 2016 Ingeborg Radler | Kontakt